24-4-2014 oefeningen

Oefeningen

Plankje en flyballbak
Net als bij de gemiddelde cursist gaat het oefenen bij mij met vlagen. Wel probeer ik iedere week een oefening  gerichter te trainen. Afgelopen weken heb ik met Jet geoefend op het plankje in combinatie met de flyballbak. Het is de bedoeling dat ze het plankje met haar poot aanraakt. Het is een hulpmiddel bij het aflopen van de raakvlakken van de behendigheidstoestellen en het pedaal van de flyballbak.
Als Jet geconcentreerd is, loopt ze een paar meter voor me uit naar het plankje op de flyballbak. Ook raakt ze het plankje aan als ik achter de flyballbak sta en daarna een bal gooi. Dit valt onder de categorie leuk, positieve opwinding en niet heel erg nuttig.

Plaats
Wat wel onder de categorie nuttig valt is de oefening plaats. Sinds een maand of 2 gebruiken we deze opdracht als ze in de bench moet (als ze vanuit het leslokaal in huis gaat en Paul niet thuis is). Voorheen wees ik naar de bench en wachtte ik tot ze in de bench ging liggen. De opdracht met het woord 'plaats' lijkt haar duidelijkheid te geven en het treuzelen is over.
De overstap van het plaats oefenen in combinatie met de kussens in de keuken, kamer en leslokaal bleef steken. Ik vroeg het soms in de keuken en de kamer. Inmiddels is het op sommige momenten handig als ze op mijn vraag op haar kussen gaat liggen. Toegegeven dat dit meestal in mijn of de hun katten belang is.
Ik oefen het nu vaker en heb het afgelopen week in het leslokaal gevraagd terwijl Jet met een andere hond in het leslokaal was (beide aan de lijn). Ze ging iedere keer braaf op het kussen liggen als ik het vroeg, waarna ik haar voor 1 tel daar liggen heb geclickt. Hoe handig het ook zou zijn, het is nu nog niet eerlijk om langer liggen te vragen, omdat ik dat nog niet geoefend heb. Daar ga ik mee aan de slag.  

Met andere hond in het leslokaal
Het is geen oefening, maar voor Jet en mij waardevoller dan veel oefeningen bij elkaar, dat het nu haalbaar is dat Jet samen met een of meerdere honden in het leslokaal is. Ze heeft vooraf wel de kans gehad om met die hond(en) kennis te maken of te spelen. In het leslokaal is ze aan de lijn. Soms is ze te porren om te kluiven, meestal kijkt ze naar de andere hond en gaat ze uiteindelijk (even) liggen.