Lauwersoog - Lauwersmeer

Gebied:
Het natuurgebied Lauwersmeer (9.000 ha) is ontstaan nadat in 1969 de Lauwerszee is afgesloten. De Lauwerszee was een inham van de Waddenzee, compleet met geulen, zandplaten die bij eb droogvielen en smalle stukken kwelder langs de randen. Lauwersmeer heeft zich ontwikkeld tot een afwisselend natuurgebied dat inmiddels een Nationaal Park is. Het landschap bestaat uit open water (2.000 ha), ruige graslanden, loofbossen, orchideeënvelden, ondiepe waterpartijen en brede rietkragen.

Wandelroutes:
In het gebied zijn diverse paaltjesroutes uitgezet.

Losloopgebied:
In de volgende delen van het Lauwersmeergebied mogen honden los:
Derde strand vanaf Lauwersoog, op de hoek van de Marneweg en de Strandweg.
Ballastplaatbos: noordelijk deel van het bos en gedeelte van het strand (nabij restaurant Suyderoogh, De Rug, Lauwersoog).
Bosgebied ten zuiden van Kollumerwaard (vanaf parkeerplaats aan Kwelderweg, nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen).

Koffie:
Restaurant Suyderoog bij het recreatiepark is ook buiten het seizoen op zondag open.

Routebeschrijving naar Ballastplaatbos:
Vanaf de hondenschool Friesestraatweg volgen richting Zuidhorn. Bij de stoplichten van Grijpskerk rechtsaf richting Munnikezijl/Zoutkamp. Deze weg volgen tot rotonde, hier rechtdoor richting Lauwerzijl/Zoutkamp. De weg volgen, door Lauwerzijl heen. Bij de T-splitsing voor dijk rechtsaf (Nittersweg), richting Lauwersoog. In Zoutkamp de doorgaande weg naar links volgen, N388 richting Lauwersoog. Na Zoutkamp weg volgen tot je op T-splitsing uitkomt, hier linksaf de N361 op, richting Lauwersoog. Weg volgen, bij kilometerpaal 34.9 links, richting vakantiepark en restaurant Suyderoog. Deze (doodlopende) weg volgen richting restaurant Suyderoog. Tegenover en voorbij het restaurant zijn parkeerplaatsen.