Kind en hond

Eén van de redenen waarom een hond vaak wordt aangeschaft is: 'omdat het zo leuk is voor de kinderen'. Natuurlijk, een kind en een hond kunnen goede vrienden worden en beste maatjes zijn. Toch vindt een groot deel van de bijtincidenten plaats bij kinderen. En vaak worden die veroorzaakt door de eigen of een andere, bekende hond. Een hondenbeet is natuurlijk verschrikkelijk, zeker voor een kind. Toch had in veel gevallen de beet voorkomen kunnen worden en is de reden van de beet slechts in enkele gevallen te wijten aan de hond zelf. Vaak ligt de oorzaak van het ellendige bijtincident in de miscommunicatie tussen het kind en de hond. Volwassenen hebben al veel moeite om het gedrag, de signalen en de communicatie van en met hun hond goed te interpreteren, laat staat dat we dit van kleine kinderen kunnen verwachten. De belangrijkste regel is dan ook: laat een kind en een hond nóóit alleen!

Hoe ziet een hond een kind?
Een hond ziet een kind van 0 tot 6 jaar veelal als ranglagere. In een roedel honden heeft een ranghogere het recht om een ranglagere te corrigeren. Een hond kan daardoor tegen een kind 'corrigerend' optreden. Hij kan bijten omdat het kind in zijn ogen niet op zijn waarschuwingen heeft gereageerd. Bijvoorbeeld: een kind kan op de grond liggen (lager in positie) en de hond buigt over het kind heen (hoger in positie). Als het kind nu omhoog wil komen kan de hond dit als verzet beschouwen en geeft een corrigerende beet. Ook kan een hond bijten wanneer een kind een bot, speeltje of brokjes van de hond probeert te pakken. De hond verdedigt zijn eten tegen de ranglagere. Hoe ongewenst dit gedrag in onze ogen ook mag zijn, voor de hond is het een volkomen natuurlijke handelwijze.

Tussen de 6 en 12 jaar kan een kind leren niet-dominante handelingen, zoals zoekspelletjes, met de hond te doen. Mits onder begeleiding van een volwassene.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zich als ranghogere gaan opstellen. Ze begrijpen meer en leren in hun houding en gedrag overwicht te hebben op de hond. Ook worden ze door hun lengte eerder als ranghogere geaccepteerd.

Belangrijke regels om bijtincidenten te voorkomen:
· Laat kinderen tot ongeveer 12 jaar nooit met de hond alleen, ze laten de hond dus ook niet uit.
· Laat kinderen nooit naar de hond toe lopen maar leer ze de hond te roepen of te lokken zodat de hond naar hun toe komt.
· Leer kinderen een etende of slapende hond niet te storen.
· Leer kinderen dat ze altijd hun hoofd altijd hoger moet zijn dan de kop van de hond.
· Maak kinderen duidelijk dat ze de slaapplek van de hond respecteren. Zijn mand of bench is zijn veilige plek en dus verboden terrein.
· Laat kinderen niet rennen en stoeien in nabijheid van een hond. Een hond kan een rennend kind willen najagen en kan een stoeipartijtje interpreteren als ongewenste onrust in de roedel. Met alle gevolgen van dien.
· Als kinderen thuis gewend zijn aan honden, denken ze vaak dat alle honden kinderen leuk vinden. Leer kinderen dat dit niet altijd zo is en dat ze altijd eerst vragen aan de eigenaar van de hond moeten vragen of ze de hond mogen aaien.
· Leg kinderen uit dat ze met het laten snuffelen aan hun hand kunnen beoordelen of een hond wel geaaid wil worden. Een hond die geaaid wil worden gaat kwispelen, een hond die niet geaaid wil worden wendt z´n blik af of negeert de hand.
· Leg kinderen ook uit dat een hond wil zien waar je hand heen gaat. Leer ze de hond onder de kin of oren aaien: niet op z´n kop!
· Leer kinderen dat ze, wanneer een vreemde hond nadert, stil moeten staan met de handen op de rug en de hond niet aankijken. Veelal is het kind dan niet interessant meer en de hond druipt af.

Als bovenstaande regels worden nageleefd door kind en ouders, neemt de kans op bijtincidenten sterk af.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op het artikel: Is jouw kind al hondproof? Uit: Groter Groeien - Uitgave van de Sophiavereniging.