31-12-2012 happen en opspringen

31-12-2012

Happen en opspringen
Zaterdag heeft Jet zich kostelijk met Pien en Kyra vermaakt tijdens de fotoshoot met Raoul la Crois (foto's op deze blog van Raoul). Ondanks een pauzemoment in de bench tussendoor, bleek het veel voor haar te zijn geweest. De rest van de dag was ze erg onrustig, waardoor ze meer hapte en opsprong. Mijn pogingen tot afleiden en verleiden tot rust buiten de bench waren vruchteloos. De enige remedie was haar rust te geven in de bench.

Begroeten honden
Bij het begroeten van andere honden bouwt Jet spanning op waardoor ze blaft. Ze lijkt het idee te hebben dat ze geen andere keus heeft dan naar de andere toe te lopen. Ze herstelt wel sneller, maar voor haar en de andere hond vind ik het prettiger, als de spanning en geluid er niet of minder is. Na overleg met mede-instructeurs heb ik de opzet aangepast. Met als doel Jet te leren dat ze er voor kan kiezen weg of door te lopen.
Gisteren liep Paul met Kyra over het pad achter de paardenbak, ik liep met Jet over het trainingsveld (de afstand zal ongeveer 30 meter zijn met schapenhek er tussenin). De eerste ronde gaf Jet nog twee binnenmondse blafjes. Om haar te helpen spanning af te laten vloeien in weg te lopen, was het nodig haar uit te nodigen en af te leiden met wat voer en voorwerpen. Nadat we één keer het veld op en neer hebben gelopen, heeft Jet als pauze in het leslokaal een snuffelrondje gemaakt.
De tweede ronde keek Jet naar Kyra zonder geluid en was ze makkelijker te verleiden door weg te lopen. De derde ronde liep ze naar de grasstrook om te plassen. Ondanks de kleinere afstand bleef ze stil tijdens het kijken. Dit is een mooi uitgangspunt om het contact uit te bouwen. Dat staat morgen op de planning. Vandaag heeft Pien mij aan haar zijde nodig vanwege haar ongemak voor knallen.

Andere honden
Als Jet eenmaal contact heeft gemaakt, is de spanning weg. Op sommige momenten is ze onbeleefd door tegen ze aan te springen en in hun oor te blaffen. In het filmpje onderaan is te zien dat ze steeds beter de signalen van de andere honden oppakt. Ze kiest er soms zelf voor om even weg te lopen om zichzelf een korte adempauze te geven.
Pien haar tolerantiegrens ligt erg hoog voor Jet. Het is zelfs gelukt het schaarse en korte moment van uitdagen en meerennen op film vast te leggen!

Auto
Vanochtend heb ik zonder Paul (was bij Pien) met Jet in de auto geoefend. Het was opvallend om te zien dat het voor haar verschil maakte dat Paul er niet bij was. Bij iedere handeling die ik deed stopte ze met kluiven en liggen. Ze keek op en werd soms even onrustig. Als ik even wachtte tot ze weer lag en/of aan het kluiven was, kon ik daarna verder met de volgende stap.
De eerste keer heb ik de oprit op en neer gereden. Als pauze heeft ze gesnuffeld op de oprit. Ze rende daarna in galop terug naar de auto (ik er hobbelend op mijn klompen achteraan om de lijn slap te houden). Ze herstelde deze keer sneller tussen de stappen door. Ik heb het erop gewaagd naar de andere overburen te rijden. Daar heb ik haar kort in het gras laten snuffelen, waar ze gedeeltelijk in geïnteresseerd was. Ze zocht tussendoor steun bij mij(n been) terwijl ze om zich heen keek. Op de terugweg gaf ze net een piep voordat we de oprit op reden, wat te wijten kan zijn aan mijn onelegante optrekken en weg rijden. Op de oprit ben ik stil blijven staan tot ze weer ging liggen. Bij het achteruit rijden en parkeren was ze stil. Ook hierin zijn we weer een stap verder!