6-1-2013 auto

6-1-2012

Pien en Jet
Vrijdagavond hebben Pien en Jet een soort stoelendans gehouden met 2 bullenpezen. Pien vond dat ze het recht had met haar bullenpees bij Jet op het kussen te komen liggen (die heel beleefd naar het hoekje van het kussen schoof). Daarna werd er meerdere keren onderling van bullenpees en kussen gewisseld. Een mooi schouwspel.
Vandaag haalde Pien een bullenpees uit de kamer op het moment dat Jet uit de bench kwam. Pien liep er mee naar haar kussen en ging er half op liggen. Bij een nadering van Jet was soms het kijken van Pien al genoeg om haar af te laten druipen. Of bij herhaalde pogingen van Jet, trok Pien haar lip omhoog zonder geluid. Om vervolgens weer te gaan dommelen op de bullenpees.

Andere honden
Zaterdag heeft Jet Kyra begroet door achter Pien aan te rennen. Daarbij klonken nog een paar blafjes, maar zodra ze bij Kyra was, was Jet stil. Ze daagde Kyra uit en hebben even samen gescharreld. Na een pauze hebben we op afstand geoefend en dat lukte zonder geluid. De derde oefenronde liep Jet in het gras en ook dat ging goed. Ze kon rustiger en langer naar Kyra kijken, zonder daar spanning bij op te bouwen.

Alleen zijn
Het alleen zijn gaat steeds makkelijker. In de helft van de gevallen maakt Jet nog wel even lawaai als ik net weg ben. Meestal zit of ligt ze als ik huis kom. Als dat niet het geval is, wacht ik geduldig tot ze even stil is voordat ik het huis binnen loop.

Mensen
Jet is vrij en nieuwsgierig naar mensen. Doordat ze geen lading opbouwt, is springen niet aan de orde. In het leslokaal ging ze zelfs met een speeltje tegen het been van een klant aan liggen.

Slaap
In de wereld is voor Jet zoveel te beleven, dat ze zichzelf makkelijk vermaakt met speeltjes en luchtjes. Daardoor gunt zichzelf weinig rust. Op het moment dat we haar in de bench uitnodigen (met een paar brokjes), gaat ze daarna snel liggen slapen. De verleiding blijft groot om haar te laten lopen en rommelen. Daar wordt ze na verloop van tijd onrustiger (en happeriger) van. Een half uur tot hooguit een uurtje uit de bench werkt het beste.

Bench
Om de overstap naar de bench in de werkkamer kleiner te maken, staat de bench uit de kamer in de keuken. Op de momenten dat ik in de werkkamer ben, ligt Jet daar in de bench. Hopelijk lukt het de komende dagen, vanuit deze goede ervaringen in deze bench, haar hier haar rust te laten vinden terwijl wij in de keuken zijn. Dit is ter voorbereiding op het slapen op deze plek, in plaats van slapen op de overloop.

Auto
De afstand hebben we met 1/3 verlengd. Inmiddels rijden we tot aan het kanaal, om daar een stukje te wandelen. Bij daglicht liepen de kippen en geiten vandaag dicht bij de afrastering. Dat was teveel van het goede voor Jet, waardoor ze ging blaffen. Op de terugweg liepen de dieren verder weg en had ik haar het laatste stuk op mijn arm. Zo was het voor haar mogelijk om stil en rustig naar ze te kijken.
Vandaag zijn we linksaf gegaan bij het kanaal. Vanaf het bruggetje naar beneden kijken vond ze erg interessant en een beetje spannend. Ze liet niet blijken dat ze registreerde dat dit een nieuwe route was. Ze was te druk met snuffelen en Pien.