11-2-2013 andere honden

11-2-2013

Andere honden
Vandaag heeft Jet 3 contactmomenten gehad met andere honden. 's Middags heeft ze geprobeerd om Witte Herder Dejan tot spel te verleiden. Wat haar deze keer niet gelukt is, maar om hem heen scharrelen vindt ze ook leuk. 's Avonds heeft Jet in beide pupgroepen meegedaan met het spelen. Ze heeft genoeg om over te dromen de komende nacht.

Behalve het spelen, wil ik ook graag dat Jet op zich op gemak voelt als ze andere honden op afstand ziet. Om haar daaraan te wennen, oefenen we dit op het veld thuis. Vanuit huis neem ik Jet samen met Pien mee naar buiten. Na een plas loopt Paul met Pien aan de ene kant van het veld op en neer, ik loop met Jet aan de andere kant. De eerste keer blafte Jet halverwege nog 1 keer (ze had oogcontact met Pien). Nu we dit een paar keer hebben geoefend, wisselt ze het lopen af met snuffelen in de banden. Tussendoor blijft ze een paar keer stil staan om naar Pien te kijken. De tijd die ze nodig heeft om te kijken, wordt steeds korter. Ook staat ze minder vaak stil om te kijken. Tussendoor nodig ik haar op mijn hand uit om mee te lopen aan een slappe lijn.
Vandaag hebben we dit parallel lopen ook gedaan met Jet en Dejan. Nu ook nadat ze op het veld contact hadden gehad, omdat dit makkelijker is voor Jet. Ook met Dejan parallel lopen ging helemaal goed.