16-2-2013 Jet 18 weken

16-2-2013

Andere honden
De afgelopen weken lag de nadruk op positieve ervaringen met andere honden. Bij de honden die ze kent, is te zien dat ze steeds sneller op haar gemak is. De kennismakingen met blaffen nemen af tot ongeveer een derde. De keren dat ze wel blaft, is het korter en minder hevig.
Deze week hebben we meerdere keren geoefend met het op afstand zien van andere honden, terwijl Jet aan de lijn zat. Om het haar gemakkelijker te maken, deden we dit nadat ze contact had gehad. Dit ging alle keren zonder geluid! Ze wisselt kijken af met snuffelen en meelopen.

Op pad
De afgelopen twee weken is Jet op meerdere nieuwe locaties geweest. Ook in het dorp en stad om haar daaraan te wennen. Ze is alert, maar vindt het ook interessant.

Oefenen
Ik doe Jet (en mezelf) een groot plezier met het oefenen. Het aankijken op haar naam is de afgelopen week stabiel geworden. Het zitten heeft ze in een week volledig begrepen. Het is ook mogelijk dit af te wisselen met clicken op haar naam. Op een gunstig moment lukt het zitten ook tijdens de wandeling met een beetje afleiding.

Stofzuiger en vegen
Als Jet de stofzuiger in de keuken hoort terwijl zij van buiten de bijkeuken in loopt, gaat ze het liefst weer naar buiten. Met wat afleiding en geduld komt ze de bijkeuken wel weer in. Dit vraagt nog oefening en aandacht, maar het contact met andere honden en wennen aan locaties met afleiding hebben prioriteit.
Het vegen is ook nog teveel gevraagd als Jet er met haar neus bovenop staat. Ze kan het wel hebben als ze bij een van ons beide is en de ander veegt. Tijdens het mest scheppen loopt ze rustig mee. Voor het vegen geldt net als het stofzuigen dat we hier later een project van maken.

Jet en Pien
In de hal maakt Jet soms misbruik van de krappe ruimte. Ze hapt dan in Pien haar nek of staart, waar Pien niet van gediend is en met een snauw duidelijk maakt.
Het leukste om te zien zijn de momenten waarop Pien Jet uitdaagt tot spel. Maar ook Pien haar acties met een kluif. Bij voorkeur legt ze die bij Jet voor haar voeten en gaat er voor haar neus op kauwen. Als Jet probeert de kluif af te pakken, is het optrekken van Pien haar bovenlip voldoende om dit te stoppen. Helaas is het me niet gelukt dit op film vast te leggen. Wel het stuk erna, waarbij Pien er klaar mee is en Jet eindelijk het kluifje heeft. Op de foto's is te zien dat Jet de boodschap van Pien begrijpt. Het is prachtig om te zien hoe ze dit uit met haar lichaamstaal en gedrag. Ze heeft engelengeduld en wacht haar kans geduldig af. Ze weet dat de kans erg klein is dat Pien de kluif helemaal opkauwt.