31-3-2013 Jet 24 weken

31-3-2013

Bench

Jet gaat steeds vaker uit zichzelf in de bench liggen. We stoten elkaar nu niet meer aan als ze het doet. Gemiddeld zoekt ze de bench een keer per dag uit zichzelf op om in te liggen. Om er in te blijven liggen, is het wel nodig dat wij blijven zitten.
Ze vindt ook makkelijker haar rust buiten de bench in de ruimte waar wij zijn. Soms blijft ze liggen als ik kort uit zicht ga.

Katten
Jet gaat steeds beter met de katten om. De grijze kat blijft het haar soms wel moeilijk maken. Soms komt ze miauwend op Jet af lopen om te neuzen en haar staart onder Jet haar kop langs te halen. Het kan zijn dat ze twee tellen later achter de deur op de haak naar Jet blaast als Jet haar nadert.

Honden
Naar de blaffende honden van de buren moest Jet ook blaffen. De keer erna dat ze de honden zag (en stil waren), was voor Jet reden genoeg alsnog te blaffen.
Vanuit de auto zag ze op ongeveer honderd meter een andere hond en bleef ze stil.

Oefenen
Het kwartje is gevallen dat het de bedoeling is om voor het oversteken te zitten! Het duurt soms even (wat langer...), maar ze doet het wel. Soms zelfs zonder 'zit', ook zonder Pien haar voorbeeld.
Buiten click ik een paar dagen weer even voor spontaan aankijken om dit te verbeteren. De score op haar naam kon naar mijn idee beter.
In de auto zit Jet vast aan een lijntje. Voordat ze de auto uit mag wil ik dat ze zit zodat ik die lijn af kan doen. Als ze me daarna zittend aankijkt click ik haar of krijgt ze 'vrij' om de auto uit te gaan. Ook hier heeft Jet soms tijd nodig. Net als bij de cursisten houd ik mezelf voor 'Geduld'. Ik vind het prachtig om te zien dat ze ook na een langere tijd nog weet wat de bedoeling is.
Ook vind ik het geweldig dat ze in huis geen genoeg kan krijgen van oefenen. Het is mogelijk om de oefeningen af te wisselen en na elkaar te vragen. Als pauze gooi ik de beloning soms weg, zodat ze moet zoeken en een luchtje kan scheppen.