22-2-2014 Balansweekend

De tweede dag begon helaas met blaffen. Buddy liep op het erf, wat voor Jet reden was voor halve blaf vanuit auto. Buddy was zich van geen kwaad bewust en bleef om de auto lopen terwijl ik de parkeeraanwijzingen probeerde uit te voeren. Jet werd wel stil, zodat ik haar zonder geluid uit de auto kon halen om aan Buddy te laten snuffelen.

Jet was stil bij het zien van de honden van Hilda. We liepen op een ongunstig en onrustig moment naar het veldje waar de andere honden stonden. Dat kon Jet niet hebben en blafte. Op het moment dat de honden op het veld rustig waren, liep Jet stil het veld op. Ze mocht even snuffelen aan Tibbe, daarna liepen we naar ons eigen hoekje. Van daaruit had ze zicht over de rest van de groep. Ze observeerde ze stil terwijl ze aan de lijn zat! Voor dit moment kwam ik, de dag was na een kwartier aanwezigheid al geslaagd. Jet had de rust om te kijken, viel tussendoor af te leiden met het zoeken van snoepjes en kwam uit zichzelf bij me staan voor contact zodat we samen konden kijken. Tussendoor hebben we geoefend op het uitnodigen op een geluidje zonder en met afleiding. En het dagelijkse contact-, aai-, masseermoment gedaan. Na afloop gingen wij als eerste van het veld. Daarna heeft Jet gesnuffeld op het lege veld.

Binnen ging ze tijdens de theorieles uiteindelijk uit zichzelf liggen.
Tijdens de middagpauze hadden we een succesmoment. Buddy liep voor deur langs op zoek naar snoepjes. Jet keek naar hem en bleef stil! Daarna ging ze uit zichzelf onder de tafel liggen slapen.

Voor het tweede praktijkmoment was Jet als eerste op het veld. Dat was te veel voor haar, waardoor ze blafte op het moment dat Bora aan kwam lopen. We zijn aan de andere kant het veld af gelopen en er daarna samen met Tibbe weer op gelopen. Ze was wel gespannen en had een hoge houding, maar was stil. De tweede keer dat ze de groep zag, vond ze het ook nog spannend, maar bleef ook deze keer stil. Omdat ze om scherp stond, hebben we ter afleiding met Dylan samen op gelopen langs het veld waar de andere honden stonde. Later hebben we aan de rand van hetzelfde veld gestaan, dat ging goed. Het was te zien dat Jet spanning opbouwde als een van de andere honden blafte, maar ook nu bleef ze stil. Het was mooi om te zien dat ze steun had aan de aanwezigheid van Tibbe en Dylan. Zij kalmeerde haar door bijvoorbeeld weg te draaien en te gaan snuffelen.
Het doel van dit tweede praktijkmoment was een bouillonspoor. Ze liep het spoor grondig bij langs tot de snoepjes op het eind en liep het spoor daarna ook weer terug. Tijdens de theorie kwam veel bekende informatie langs, maar ook opfrissing van onderwerpen die weg gezakt waren of vanuit andere hoek werden belicht.

Het avondprogramma hebben we laten schieten, zodat we huis bij Pien konden zijn.