17-7-2014 s nachts uit bench

's Nachts uit de bench

Tot twee weken geleden sliep Jet 's nachts in de bench met de deur dicht. Twee keer eerder hebben we geprobeerd om 's nachts het deurtje open te laten, zodat ze zelf kon kiezen waar ze ging liggen. Vorig jaar tijdens de zomer omdat het zo warm was. En dit jaar in april nadat we dachten dat Jet er aan gewend was dat Pien er niet meer was. Beide keren werd Jet na een paar dagen 's ochtends onrustig. De laatste keer ging ze zelfs midden in de nacht blaffen. We dachten dat Jet misschien wakker werd van de katten of de opkomende zon. Vandaar dat ik in april besloten had om haar weer in de bench te laten slapen en het in het najaar nog een keer te proberen. Schijnbaar was dit nog niet het geschikte moment voor Jet.

Ware het niet dat ze het twee weken geleden erg warm had op het moment dat het bedtijd was. Uit gewoonte ging ze zelf in de bench liggen en heb ik de deur open gelaten. Deze keer blijft ze stil en rustig. Ik schat dat ze halverwege de nacht of in de ochtend uit de bench komt. Omdat ze deze week om 3 uur nog in de bench lag en bleef liggen toen ik naar de wc ging. De keren dat ik dat later in de nacht of ochtend doe, is ze wel uit de bench. Ze loopt dan hoopvol achter me aan in afwachting van een knuffel. Daar ga ik niet op in, met als inzet dat ze het verschil gaat zien tussen opstaan (met knuffel) en tussendoor naar de wc gaan (geen knuffel en blijven liggen en slapen). Niet omdat ik haar de knuffel niet gun, ik gun haar juist een ongestoorde nachtrust.

's Ochtends vroeg horen we Jet kort op en neer lopen in de keuken, maar daarna gaat ze weer ergens liggen. Voor Jet is het de jackpot om ons onderaan de trap goedemorgen te wensen. Soms doe ik haar daarna kort in de bench, zodat de katten zonder Jet haar bemoeienis op en neer kunnen lopen en ontbijten.

Het is opvallend dat Jet nu vaker uit zichzelf overdag in de bench gaat liggen. Ik hoop dat ze het doet omdat ze nu 's nachts de keus heeft waar ze ligt, in plaats van het inhalen van nachtrust. Voor ons is het prettig om te weten dat ze nu 's nachts ook zelf kan kiezen waar ze wil liggen en eventueel op een koele plek kan gaan slapen.  

De momenten waarop Jet nog in de bench ligt met de deur dicht, is als er lessen zijn en Paul niet thuis is. Soms overdag als ik zie dat ze haar rust niet pakt en daar wel aan toe is. Of als ze hapt naar een van de katten, wat ze doet als haar emmertje vol is.
Als ze alleen thuis is, kan ze in de werkkamer en keuken. Ze ligt dan meestal in de werkkamer en reageert niet op het geluid van de auto of motor als we de oprit op rijden. Pas op het geluid van de deur komt ze overeind. Waarschijnlijk is ze in diepe rust en geniet ze van de duidelijkheid en afwezigheid van ons geloop. Hoe graag Jet ons gezelschap heeft, voor haar rust zou het beter zijn als ze vaker een dagdeel alleen thuis is (of beter gezegd dat er geen prikkels zijn en ze ongestoord kan slapen). Gemiddeld is ze twee keer per week een paar uur alleen thuis, zonder dat er achter lessen zijn. Ik kan me vinden in de uitslag van een onderzoek naar de optimale tijd voor een hond om alleen thuis te zijn: 30 uur per week.