20-10-2014 Jet 2 jaar - waken

Vorige week is Jet 2 jaar geworden!
In de lessen hebben we het er vaak over hoe het proces naar volwassenheid (3 jaar) bij een hond verloopt. In deze blog daarom een overzicht hoe het met Jet ging en gaat. Terugkijkend was het eerste jaar erg intensief en leuk (en het eerste half jaar buffelen). In deze fase gebeurde er letterlijk en figuurlijk het meeste. Vanaf 1 jaar ging het makkelijker omdat er routines ontstonden, zowel op opvoed- als op trainingsvlak. Het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van opvoeden en trainen, maar met een lagere intensiteit omdat sommige dingen inmiddels routine zijn geworden. Daarnaast is er nog genoeg wat sturing vraagt vanuit de opvoedingkant (vreemde honden) of omdat ik het leuk vindt om het haar aan te leren en samen te doen (o.a. behendigheid).

Wat boven onze verwachting gaat is het waken. Ik was benieuwd hoe dit zich het afgelopen jaar zou ontwikkelen. Wellicht dat ze met het ouder worden of door de afwezigheid van Pien zich genoodzaakt voelde om meer te gaan waken, maar dat was en is niet het geval. Als we in de buurt zijn en er komt iemand op het erf is ze vrijwel altijd stil. Als ze wel (wat half) blaft is het omdat wij niet bij haar zijn en mensen enthousiast praten. Meestal is het dan genoeg om te benoemen wie of wat er is.
Wat in dezelfde lijn ligt vanwege haar reactie op geluid, is het horen van blaffende honden op het trainingsveld. Als een raam open staat en Paul is bij haar, dan is ze gespitst maar wel stil. Om het rustiger voor haar te maken, zorgt Paul dat de ramen aan de kant van het trainingsveld dicht zijn. Als Paul niet thuis is, zet ik nog steeds de radio aan zodat ze het blaffen minder hoort. Als de radio niet of te zacht aan staat en er wordt te dichtbij geblaft, blaft Jet ook. Om haar daar uit te krijgen, is het nodig dat ik even de bijkeuken of badkamer in loop en wat rommel en eventueel wat zeg. Hopelijk wordt dit voor haar in de toekomst makkelijker. Ik heb hoop omdat ze in andere situaties het prima kan hebben als ze andere honden hoort blaffen (ook de hond van de buren).

De situaties waarin ze wel blaft of gromt zijn als haar teveel wordt. Zoals een vreemde hond die te dichtbij komt, afwijkende en nieuwe situatie (zoals voor het eerste zien dat de paarden in de trailer staan) of als haar emmertje overloopt om of naar iets wat ze anders wel kan hanteren.