12-2-2015 TTouch les 1

Voor Jet startte de eerste TTouch les met schrik! De stoffen oefenhonden waren in haar beleving echte honden. Ondanks dat ik ze in mijn hand vast had en de kop van Jet afgedraaid had. Ze reageerde met blaffen en stopte pas op het moment dat ze aan de hond gesnuffeld had.
Ook in het leslokaal bleef het haar fascineren. Ze moest er aan snuffelen en in hun neuzen happen.

De eerste TTouch les door Frijke Dijkstra was zonder honden. Wat voor Jet inhield dat ze de hele les in het leslokaal kon blijven en genoot van de aandacht. Tegelijkertijd gaf haar dat ook onrust. Zolang er kans was op aandacht, bleef ze drentelen. Pas nadat iedereen haar met rust liet ging ze liggen dommelen.

Na de lessen was Jet mijn oefendier om het geleerde in de praktijk te brengen. Aangezien ze al op de grond tegen me aan lag, was dat een makkelijk begin. Ze ontspande nog meer, wat ze liet merken met een diepe zucht en languit gaan liggen.
Op andere momenten met minder mentale rust, liep ze soms weg of werd ze onrustig. Soms lukte het dan wel de touches met de achterkant van mijn hand in te zetten.
Maandag tijdens een oefenmoment met Loki en Vera kon ik ook touches doen terwijl ze gefocust naar Vera keek. Al had ik niet het idee dat ze nog aandacht over had om zich te realiseren dat ik haar touches gaf, ze liep er ook niet voor weg. Op andere momenten buiten had ik het idee dat ze steeds makkelijker en langer de touches kan hebben en er ook meer met haar aandacht naar toe ging.
Morgen de tweede les met honden....