17-7-2015 vaccinatie

Jet heeft gisteren haar Weil vaccinatie gekregen. Vorig jaar hebben we deze vaccinatie over geslagen vanwege haar ogen. Volgens de oogspecialist kon een auto immuun reactie een van de oorzaken zijn. Waarna de dierenarts afraadde om de cocktail te geven. Maar aangezien Jet graag zwemt, was het advies om wel tegen Weil te vaccineren.
Dat stelde me voor de uitdaging om voor Jet het krijgen van een injectie het minst vervelend te maken. Het gaat haar niet om de prik, wel om het verschil tussen vrijblijvend contact maken met mensen of als iemand iets 'met' haar wil doen. Om Jet te helpen, heeft dierenarts Afke Abma haar de vaccinatie gegeven tijdens een snuffelrondje op het erf. Dat onderging Jet door zich af te sluiten. Na de injectie zorgde ze er nog een kwartier voor dat ik tussen haar en Afke in liep. Daarna liet ze zich even kort aaien door Afke.
We hebben tot volgend voorjaar om te oefenen en Jet voor te bereiden op haar volgende Weil vaccinatie. Het zou helemaal fijn zijn als Jet zonder bovenmatige spanning bloed af liet nemen voor een titer bepaling. Zodat ik weet of ze nog voldoende antistoffen in haar lijf heeft en de cocktail overbodig is.

Om de ongewenste effecten van de vaccinatie te neutraliseren krijgt Jet een nosode (homeopathisch middel) via dierenarts Lies Vedder.