7-10-2015 zelfvermaak

Een filmpje van Jet hoe ze zichzelf kan vermaken met een terug gevonden kluif. Er ligt voor een kapitaal aan kluifjes verstopt in de grond. Een deel er van zoekt Jet weer op, speelt er mee en eet het op. Soms is de kluif schijnbaar nog niet genoeg geweekt en besluit ze dat deze weer opnieuw verstopt moet worden.
Ballen en petflesjes behoren voor Jet ook tot verstopbare buiten. Tijdens ons mestrondje checkt ze zo af en toe of de buiten nog op hun plek liggen.